fbpx
Close

Laserterapi

Laserterapi har flera positiva effekter för behandling av olika tillstånd. Bland annat ger regelbunden behandling med laser snabbt effekt mot inflammation och ödem. Laserljuset stimulerar blod- och lymfsystemet vilket ger effektiv reabsorption och behandling med laserljus har också god effekt mot smärta. Smärtlindringen kommer av att inflammationen/svullnaden minskar. Smärtlindringen upplevs vanligtvis inom 24 till 36 timmar eller till och med snabbare beroende på vilken våglängd som används vid behandling.

Laserterapins positiva effekter:
– Behandlingstiden är kort
– Laserterapi lindrar smärta (även nervsmärtor) eller ger smärtfrihet på kort tid
– Den anti-inflammatoriska effekten är stor
– Läkningen från överbelastningar och stukningar påskyndas avsevärt
– Återhämtningen av skadade muskler påskyndas avsevärt
– Ödemiska tillstånd upplöses snabbt
– Den lokala cirkulationen föbättras omedelbart
– Laserterapi ger snabb läkning på ytliga skador som sår och brännskador

laserbehandling hos haga spa & hälsa