fbpx
Close

Kiropraktik

Kiropraktik behandlar de besvär, värk, domningar eller myrkryp som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem.


För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.


För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem. 

Dan Doverdal är utbildad och legitimerad kiropraktor och har i egen regi arbetat som kiropraktor sedan 1997.

 

Dan driver företaget Borlänge Kiropraktik AB och har sedan 2005 ett samarbete med Haga Spa & Hälsa.

 

 

borlangekiropraktik

I de fall någon drabbas av ryggskott eller annan lokal smärta i ryggen, är det lätt att själv avgöra att problemet härrör från just ryggen. Men något som är nog så viktigt att minnas är att ryggproblematik kan visa sig via mängder av symptom, även om du själv kanske upplever att smärtan eller obehaget har sitt ursprung från den kroppsdel som drabbats. 

 

Här följer några av de vanligaste smärtorna och obehagen som är ofta tecken på ryggproblem:

• Huvudvärk
• Värk och domningar i armar och ben
• Inskränkt rörlighet i armar, ben, nacke och övriga leder
• Värk och inskränkt rörlighet i käken
• Stelhet och värk i axlar
• Värk som strålar ut i benen
• Nackspärr
• Tinnitus (öronsus)

1. En noggrann undersökning av dina besvär
Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av din arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

 

2. Behandlar dina akuta besvär
En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem. För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

 

3. Hjälper dig till långsiktig hälsa
När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv också tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat. Det räcker inte med att regelbundet gå till kiropraktorn; du behöver också i övrigt ta hand om din kropp. Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen i stort. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.) och gärna återbesök. Hos mig får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.

Undrar du över något som rör din rygg? Sänd gärna dina frågor till mig via e-post.
Här nedan följer de vanligaste frågorna och svaren:

 

Vad är det för skillnad mellan kiropraktik och massage?
Svar: Till skillnad från massage, som enbart behandlar muskulaturen, är kiropraktik en behandlingsmetod som inkluderar ledernas rörlighet

 

Jag tycker att det jobbigt att klä av mig inför okända, måste jag göra det?
Svar: Du behåller alltid dina underkläder på, och det är givetvis upp till dig vad du vill ha på dig utöver det. Däremot försvåras mina möjligheter till att genomföra en lyckad behandling om du har alltför mycket kläder på kroppen.

 

Varför görs en noggrann undersökning innan första behandlingen?
Svar: Det är först och främst viktigt att utesluta eventuella sjukdomar och skador. Dessutom är det viktigt för mig att få en generell bild av hela ditt hälsotillstånd, för att så snart som möjligt komma till kärnan av problemet.