Massagebehandling

Klassisk massage
Klassisk massage
Klassisk massage
– behandling för spända muskler
– antistressbehandlig

Massage är till sin natur en behandlingsmetod som lösgör muskulära spänningar.

Med hjälp av knådningar, töjningar och tryck ökar cirkulationen i musklerna och kan därmed lindra, avhjälpa och förebygga besvär i muskler och leder.

Antistresshormonet oxytocin frigörs vid massage vilket gör behandlingen lugnande och ger en god avkoppling med möjlighet att samla nya krafter.

TuiNa-massage
TuiNa kan beskrivas som en blandning av massage och akupressur. Massagen går ut på att få igång flödet av energi i kroppens meridianer (energikanaler), och därmed blod- och lymfcirkulation, med målet att kroppen ska läka sig själv. TuiNa ger en terapeutisk effekt i såväl de inre organen som i övriga delar av kroppen.

I Kina används TuiNa både som behandlingsmetod för olika sjukdomstillstånd men lika ofta som friskvård (förebyggande) för att stärka kroppens immunförsvar och för att undvika obalanser i kroppen som kan leda till värk eller sjukdom.

Lymfmassage
Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och avfallstransport från vävnader och mjukdelar. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att bekämpa infektioner och forsla bort skadade, döda eller främmande celler.

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.

Taktil massage
Taktil massage är mjuk massage där behandlaren använder strukturerade strykningar för att skapa välbefinnande, reducera oro, stress och smärta.