Kognitiv beteendeterapi

Samtal hos en terapeut kan många gånger vara vändpunkten eller startpunkten, beroende på hur man ser det, för förändring. Det är utmanande och spännande att tillsammans med någon som vägleder en, utforska och upptäcka nya sidor hos sig själv.

Inom samtalsterapins ramar kan mycket som går under psykisk ohälsa tas om hand. Vi vänder och vrider på det som du uppfattar hindrar dig i ditt dagliga liv.

KBT – Kognitiv beteendeterapi – vad är det?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) går ut på att du ska må och fungera bättre genom att förändra ditt beteende och hur du uppfattar och tolkar dig själv och din omgivning.

I KBT är terapeuten mer aktiv än i psykodynamisk och psykoanalytisk terapi. Av terapeuten får du hjälp med att konstruera olika uppgifter som du på egen hand ska arbeta med mellan terapisamtalen. Det kan vara allt från att inhämta mer kunskap i något ämne till att testa ett nytt beteende i en specifik situation. Det är en mycket viktig del i behandlingen, eftersom det är utanför terapirummet du lever ditt egentliga liv och det är där man vill få till en förändring. När man träffas berättar du för terapeuten hur det har gått, och man utvärderar tillsammans resultatet.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att lösa problem och generera problemlösningsstrategier för framtiden. Vi undersöker hur dina inlärda beteenden och dina tankar påverkar ditt liv. Behandlingen har en tydlighet vad gäller mål och tidsram. Samtalen och hemuppgifterna hjälper dig att nå de uppsatta målen. Dessutom får du tillgång till olika mentala verktyg för att hantera framtida problem på egen hand. Efter avslutad terapi brukar vi boka in ett eller ett par uppföljande samtal innan du går vidare i livet på egen hand.

Målet med terapin är att du skall få ökad förståelse och kunskap om dig själv för att i framtiden kunna hjälpa dig själv när så behövs, att bättre kunna hantera och påverka livet samt dina relationer.

Upplev en känsla av att kanske kunna ta kontrollen över ditt liv och ditt mående. Jag kommer inte att lösa några problem åt dig men ge dig möjligheterna att arbeta med det själv!

Unna dig att rå om din själ när den så behöver det.

Susanna Larsson

Susanna Larsson är utbildad samtalsterapeut med inriktning på KBT, Kognitiv beteendeterapi.  Sedan hösten 2019 har hon ett samarbete med Haga Spa & Hälsa.

Hon utför samtalsterapi på Haga Spa & Hälsa men också där klienten har behov.

Susanna är diplomerad av Contar AB som också är den utbildare där hon fått sin behörighet.